Klachtenbeleid

Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. 

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het mij dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek uw onvrede of klacht op.
Klachten kunnen gaan over uw behandeling, bejegening, of de bereikbaarheid.

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw homeopaat, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan verwijs ik u naar de klachtenpagina van mijn beroepsvereniging voor verdere stappen.